Banana Garden Hoi An

Phòng

Banana Suite Honey moon

Superior Room

Loại giường: Giường queen Số khách tối đa trong phòng: 2 người lớn View: Sân vườn Kích cỡ phòng: 22 m²

$35
Một đêm
Xem thêm

Deluxe with Balcony

Deluxe with Balcony

Loại giường: Giường king hoặc giường queen và giường single Số khách tối đa trong phòng: 3 người lớn hoặc 2 người lớn và 1 trẻ em View: Sân vườn hoặc Đường phố. Kích cỡ phòng: 25 m²

$45
Một đêm
Xem thêm

Banana Suite Twin1

Banana Suite

Loại giường: Giường king hoặc giường queen và giường single Số khách tối đa trong phòng: 3 người lớn hoặc 2 người lớn và 1 trẻ em View: Sân vườn hoặc Hồ bơi. Kích cỡ phòng: 37 m²

$60
Một đêm
Xem thêm